تبلیغات
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری - مولتی داروی اپیوم نیكچر
 
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری
وبلژون مسافر حمید اکبری
 
 
چهارشنبه 17 آذر 1395 :: نویسنده : مسافر رضا
مولتی داروی اپیوم تینکچر

به قلم دیده بان تحقیقات مسافر علی خدامی


 چرا اپیوم یا اپیوم تیکچر بسیار هماهنگ با سیستم عمل می‌کند و چرا اعتیاد را به‌خوبی درمان می‌نماید؟ 


به نام خدا

مولتی داروی اپیوم تینکچر

صحبت امروز ما راجع به آلکالوئیدهای دارویی اپیوم تینکچر و ارتباط و نقش آن‌ها در اعتیاد و بازسازی سیستم ایکس است. اگر از عنوان مالتی دارو از اپیوم تینکچر یاد می‌شود به این دلیل است که این ماده از ترکیبات دارویی بسیاری تشکیل‌شده که هر یک می‌تواند نقش درمانی خاصی را در سیستم ایکس داشته باشد.

سیستم ایکس از سه بخش ناقل‌های عصبی و هورمون‌های درون‌ریز و برون‌ریز تشکیل‌شده است. سیستم ایکس یک مجموعه و یک ساختار است که از بخش‌های مختلف تشکیل‌شده و این بخش‌ها به‌صورت هماهنگ عمل کرده و هدف خاصی را دنبال می‌نمایند. هر رفتار و حالتی در انسان به سیستم ایکس مرتبط است.

در بدن انسان مخدرهای طبیعی تولید می‌شود که این عملکرد نیز به سیستم ایکس مرتبط است. وجه‌تسمیه سیستم ایکس به این دلیل است که همچنان ناشناخته است و کشفیات بسیاری در رابطه با این دارو وجود دارد تا سیستم شناخته شود. چیزی که تا امروز مشخص‌شده است تقسیم کردن سیستم ایکس به سه بخش است.

بخش عصبی مربوط به ناقل‌های عصبی و نوروترانسمیترها بوده که در فضای بین سیناپسی عمل می‌کنند، بخش هورمونی که شامل دو بخش هورمون‌های درون‌ریز و هورمون‌های برون‌ریز هست. هورمون‌های درون‌ریز بخشی از هورمون‌ها می‌باشند که مستقیماً وارد سیستم گردش خون می‌شوند سپس از غدد ترشح‌شده و مستقیماً وارد سیستم خون می‌شوند. هورمون‌های برون‌ریز هورمون‌هایی هستند که از طریق بعضی مجراها خود را مستقیماً به بافت هدف نزدیک می‌کنند و مستقیماً وارد گردش خون نمی‌شوند.

حال سؤال این است که چرا اپیوم یا اپیوم تیکچر بسیار هماهنگ با سیستم عمل می‌کند و چرا اعتیاد را به‌خوبی درمان می‌نماید؟ تا به امروز مشخص‌شده است ساختار سیستم عصبی در گیاهان، جانوران و انسان شباهت‌هایی دارد و به همین دلیل این دارو با ترکیبات دارویی خود می‌تواند از سد خونی مغز عبور کند و درمان را پیش ببرد.

داروهای زیادی وجود دارند که نمی‌توانند از سد خونی مغز عبور کنند و اگر بخواهیم از آن‌ها استفاده کنیم موانعی وجود دارد اما گیاه خشخاش و اپیوم که محصول گیاه خشخاش است و اپیوم تینکچر که محصول اپیوم است، شباهت‌هایی با سیستم عصبی انسان دارند.

ترکیبات متنوع در کنار یکدیگر با عملکرد هماهنگ، وجه تمایز با داروهای دیگر:

ما باید بدانیم داروی شیمیایی با داروی گیاهی تفاوت‌هایی دارد. داروی شیمیایی محصول لابراتواری است و مواد از جایی استخراج و ساخته‌شده و ترکیب طبیعی خود را ازدست‌داده است اما ترکیبات دارویی گیاهی مانند اپیوم و داروهایی که از این دسته می‌باشند تغییری در ساختار آن‌ها ایجاد نشده است. بیش از 50 نوع آلکالوئید دارویی در کنار هم قرارگرفته‌اند و با یکدیگر عملکرد خاصی را دنبال می‌کنند. هر یک فعالیت خاصی دارند و مجموعه بسیار متعادل و هماهنگ است. اگر بخواهیم یکی آر آلکالوئید را خارج کنیم یا اپیوم تینکچر تأثیر اولیه را نخواهد داشت. ممکن است مرفین یا کدئین به‌تنهایی عوارض بسیار داشته باشد اما در اپیوم عوارض آن به حداقل می‌رسد چراکه این ترکیبات در کنار هم یکدیگر را کامل می‌کنند.

آلکالوئیدهای موجود در اپیوم اختلاف بسیاری در اثراتشان دارند، ممکن است یک نوع آلکالوئید گیرنده گابا را تحریک کند و آلکالوئید دیگری گیرنده مو را تحریک کند. یک آلکالوئید آدرنالین را افزایش دهد و آلکالوئید دیگر آن را کاهش دهد. یک آلکالوئید ممکن است اثر آلکالوئید دیگر را تعدیل کند و دیگری را خنثی کند. یکی دوپامین را افزایش دهد و دیگری ترشح دوپامین را مهار کند.

اثر کلی اپیوم حاصل عملکرد هماهنگ آلکالوئیدهای مختلف با اثرات مختلف است، درحالی‌که هیچ‌کدام از آلکالوئیدها به‌تنهایی چنین عملکردی ندارند.

ترکیبات اپیوم:

طبق کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر (صفحه 77)، تریاک دارای ترکیبات شیمیایی درهم و مواد مختلفی است. بعضی از آن‌ها به روش تهیه آن در نواحی مختلف بستگی دارد.

تریاک علاوه بر آلکالوئیدهای مؤثر، شامل: موسیلاژ، پکتین، مواد آلبومینوئیدی، موم، کائوچو، رزین، املاح معدنی، کلسیم، منیزیم، پتاسیم به حالت سولفات‌ها، فسفات‌ها و استاتها و غیره و مواد قندی دارای اسـیدکـلونیک و اسـیدلاکـتیک و مـواد خنثی نظیر مکونین Meconine پرفیروزین Porphyrosine و غیره است.

این ترکیبات، سه‌چهارم وزن اپیوم را تشکیل می‌دهند. یک‌چهارم باقیمانده، اجزای فعالی هستند که خواص درمانی دارند و به این اجزای فعال آلکالوئید گفته می‌شود.

آلکالوئید جزئی از مجموعه است که خواص دارویی دارد اما ترکیبات ممکن است خواص دارویی خاص و شناخته‌شده‌ای نباشد. وقتی صحبت از آلکالوئید می‌کنیم درواقع راجع به جزئی از داروی اپیوم سخن می‌گوییم که دارای خواص دارویی است.

آلکالوئیدها:

تعداد زیادی آلکالوئید در اپیوم تینکچر وجود دارد. گفته می‌شود بیش از 25 نوع آلکالوئید تاکنون جداسازی شده، اما برخی گزارش‌ها تا 50 آلکالوئید هم ذکر کرده‌اند. آنچه مسلم است تعداد آلکالوئیدهایی که از اپیوم جدا می‌شوند رو به افزایش است. درصد این آلکالوئیدها با یکدیگر متفاوت است و بعضی بیشتر و بعضی کمتر است. کل آلکالوئیدها، 25 درصد وزن اپیوم را تشکیل می‌دهند.

مورفین Morphine

مورفین، مهم‌ترین ماده ضد درد در پزشکی است و تاکنون هیچ رقیبی برای آن پیدا نشده، مورفین مؤثرترین ماده شیمیایی در کاهش سرفه و برطرف کردن اسهال است. به دلیل بالا بودن احتمال وابستگی، داروهای دیگر، مثل کدئین برای کاهش سرفه به مورفین ترجیح داده می‌شوند. این ماده در سال 1803 کشف شد و با اقتباس از واژه یونانی مورفئوس نام‌گذاری شد. مورفئوس در زبان یونانی به معنای خدای رؤیاها است.

نوسکاپین Noscapine

نوسکاپین خواص تخدیری و ضد درد ندارد؛ اما به‌عنوان ضد سرفه به کار می‌رود. نوسکاپین شل کننده عضلات صاف، مسکن ضعیف و خواب‌آور ضعیف است.

کدئین Codeine

کدئین کاهش‌دهنده درد نیست، اما ضد سرفه‌ای بسیار مؤثر است. ازآنجایی‌که 10 درصد کدئین در بدن به مورفین تبدیل می‌شود، به‌عنوان ضد درد نیز استفاده می‌شود اما در بعضی افراد ممکن است اثر ضد درد نداشته باشد.

پاپاورین Papaverine

پاپاورین شل کننده عضلات صاف (رگ‌ها، روده و معده) است و اثر مخدری ندارد. یکی از موفق‌ترین کاربردهای پاپاورین در درمان بی‌رغبتی جنسی در مردان بوده است.

تبایین Tebaine

خواص مخدری ندارد و در مقادیر کم اثر اصلی آن ایجاد تهوع است. به علت شباهت ساختار مولکولی آن با اپیویید های طبیعی، از این ماده در صنعت داروسازی برای تولید اپیوییدهای صناعی و نیمه صناعی ازجمله بوپرنرفین استفاده می‌شود.

آلوکریپتوپین Allocryptopine

این ماده استفاده‌های زیادی دارد و یکی از خواص آن این است که ضد بی‌نظمی ضربان قلب است. قلبی که به‌صورت ناهماهنگ می‌تپد را به حالت هماهنگ و ثبات برمی‌گرداند. علاوه بر این، آلو کریپتوپین یک بی‌حس‌کننده موضعی است و خواص ضد باکتریایی هم دارد. شواهدی وجود دارد که این ماده رشد تومورها را متوقف می‌کند.

مسئله‌ای که ذهن بنیان‌گذار کنگره 60 را مشغول کرده بود این بود که در درمان اعتیاد بسیاری از بیماری‌های جنبی نیز درمان می‌شود. درواقع متد DST، تیپرینگ، توقف‌ها و دورۀ تناوب‌های 21 روز نقش اساسی دارند.

بربرین Berberine

 بربین به‌عنوان یک ماده تب بر به‌کاررفته است و کاربردهای دیگری در درمان اسهال و التهاب دارد.

کانادین Canadine

کانادین یک ماده ضد باکتری ضعیف است که مقداری هم خواص آرام‌بخشی دارد. مشخص‌شده که این ماده الکل دهیدروژناز کبد را مهار می‌کند.

کوپتیسین Coptisine

کوپتیسین خواص آنتی باکتریال و ضدالتهاب دارد.

کوری توبرین Corytuberine

کوری توبرین یک ماده شیمیایی نامطبوع است، در مقادیر کم اثرات ضد دردی مورفین را کاهش می‌دهد و منجر به افت فشارخون می‌شود.

کریپتوپین Cryptopine

کریپتوپین یک داروی ضد بی‌نظمی ضربان قلب (ضد آرینمی) است و فشارخون را پایین می‌آورد.

ایزوبولدین Isoboldine

ایزوبولدین یک داروی ضد میکرب است و میل ترکیبی زیادی جهت اتصال به گیرنده‌های آدرنالینی در آزادسازی این هورمون دارد.

ایزوکوریپالمین Isocorypalmine

تنها مطالعه در مورد این ماده در محیط آزمایشگاهی خارج از بدن انجام‌شده و مطالعات نشان داده این ماده کاهش‌دهنده تجمع پلاکت‌های خون است. از اسرار اپیوم این است که اگر آلکالوئیدی بخواهد بیش از وظیفه خودکاری انجام دهد و اختلالی به وجود آورد، ترکیبات دیگر او را کاملاً متعادل خواهند نمود و این مسئله از عجایب اپیوم است.

لودانین Lodanine

لودانین یکی از موادی است که در بدن از لودانوزین ساخته می‌شود و مقادیر کم آن باعث تسریع تنفس می‌شود. این اثر تا حدی اثر مهار تنفسی ناشی از سایر مواد شیمیایی موجود در تریاک را خنثی می‌کند.

لودانوزین Laudanosine

لودانوزین یک شل کننده عضلانی است و به‌راحتی از سد خونی مغز عبور می‌کند و می‌تواند باعث افت فشارخون شود.

ماگنوفلورین Magnoflurine

ماگنو فلورین دارویی ضدالتهاب است و فشارخون را پایین می‌آورد. این ماده همچنین تولید پروتئین را مهار می‌کند. مقادیر زیاد از حد آن اثرات سمی داشته و باعث نارسایی تنفسی می‌شود.

نارسئین Narceine

نارسئین ازلحاظ خواص دارویی شبیه کدئین است اما اثرات ضد درد کمتری دارد. برخلاف کدئین تنفس را افزایش می‌دهد، هم سرعت تنفس و هم عمق تنفس را زیاد می‌کند. قرص ترامادول از همانندسازی ساختار مولکولی نارسئین ساخته‌شده است.

پروتوپین Protopine

پروتوپین یک داروی ضد بی‌نظمی ضربان قلب است که در مورد برخی انواع بی‌نظمی ضربان قلب بسیار مؤثر است. این دارو ضربان قلب را آهسته‌تر می‌کند. فشارخون را پایین می‌آورد و باعث حالت آرامش می‌شود.

ساگوینارین Saguinarine

ساگوینارین چندین کاربرد دارد. این ماده فشارخون را افزایش می‌دهد، حالت انقباضی عضلات و انقباضات دودی روده‌ای (پریستالتیسم) را افزایش می‌دهد، یک ضد میکرب قوی است و رشد تومورها را کند می‌کند. این ماده با از بین بردن رسوبات روی دندان‌ها، از پوسیدگی دندان جلوگیری می‌نماید.

اسکولورین Scoulerine

اسکولرین یک آرام‌بخش است و در مغز به گیرنده‌های دوپامین متصل می‌شود.

استفولیدین Stepholidine

این ماده، داروی ضد درد و تب بر مؤثر است و باعث پایین آمدن فشارخون نیز می‌شود.

اثرات متقابل و تعدیل‌کننده:

ترکیبات اپیوم اثرات متقابل کاهنده و فزاینده بر یکدیگر دارند و یکدیگر را تعدیل کنند و همین مسئله باعث شده که اپیوم خواص درمانی بسیار پیچیده و بی‌نظری داشته باشد بدون آنکه عارضه منفی به‌جای بگذارد. درحالی‌که هیچ‌کدام از ترکیبات اپیوم به‌تنهایی چنین خاصیتی ندارند.

شیره تریاک به دو صورت به وجود می‌آید: 1. شیره وافور و 2. شیره تریاک. این‌گونه بخشی از آلکالوئیدهای اپیوم از آن جداشده و نمی‌تواند نقش داروی درمان‌کننده مانند اپیوم را داشته بشد.

شیره تریاک یا مصرف کشیدنی تریاک:

تجربیات کنگره 60 در سال‌های گذشته نشان داد، کسانی که مصرف شیره تریاک را تیپر می‌کردند، به درمان مطلوب نرسیدند، زیرا شیره تریاک بخش عمده‌ای از آلکالوئیدهای دارویی اپیوم را ندارد.

در سال‌های گذشته بعضی افراد که مصرف کشیدنی تریاک داشتند و به همان طریق یعنی کاهش پله‌ای مصرف کشیدنی به رهایی رسیدند نیز نتیجه مطلوب نگرفتند، زیرا در مصرف کشیدنی تریاک نیز بخشی از آلکالوئیدهای مهم و دارویی اپیوم از بین می‌رود. در هر دو مورد فوق، تعادل دارویی اپیوم وجود ندارد و به همین دلیل درمان مطلوب حاصل نشده است.

مولتی داروی اپیوم تینکچر OT

دارویی که هم‌اکنون تحت عنوان اپیوم تینکچر در اختیار ماست، به دلیل استفاده از امولسیئن یا حلال الکل، باعث شده تمام ترکیبات و آلکالوئیدها به‌صورت کامل در هم حل شوند، زیرا حتی رسوب نیز می‌تواند بخشی از ترکیبات را جدا کند؛ اما در اپیوم تینکچر حتی رسوب نیز وجود ندارد؛ بنابراین داروی اپیوم تینکچر کامل‌ترین و سالم‌ترین شکل دارویی اپیوم است و تعادل حساس دارویی آن حفظ‌شده است.

با تقدیم احترام: دیده‌بان تحقیقات مسافر علی خدامی

منبع:جمعیت احیای انسانی کنگره60نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 17 مرداد 1396 02:31 ق.ظ
I was more than happy to discover this website. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!!
I definitely savored every bit of it and i also have
you bookmarked to check out new stuff on your blog.
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:53 ب.ظ
I have read so many posts regarding the blogger lovers except this piece
of writing is truly a fastidious post, keep it up.
یکشنبه 27 فروردین 1396 03:51 ب.ظ
A motivating discussion is definitely worth comment.
I do believe that you ought to write more about this topic, it might not be
a taboo subject but typically people do not speak
about such topics. To the next! Cheers!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مسافر محمد رضا
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :