تبلیغات
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری - متن سی دی یاران از مهندس دژاكام
 
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری
وبلژون مسافر حمید اکبری
 
 

بنام قدرت مطلق الله

متن کامل سی دی یاران از مهندس 95/08/25

منظور از سبقت گرفتگان کسانی هستند که از گروه‌های دیگر در رشته‌های مختلف سبقت می گیرند . ما باید به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم تشخیص بدهیم که جزء یاران کدام گروه هستیم و آنها را بشناسیم. وقتی کارهای من ارزشی باشد یعنی از یاران دست راست هستم و در غیر این صورت از یاران دست چپ هستم . تشخیص این دو گروه کار ساده ای است . اگر تشخیص دادم که از یاران دست چپ هستم ، می توانم خود را اصلاح کنم اما باید بدانم این کار زمانبَر است و به آرامی صورت می گیرد. افرادی که در گروه یاران دست چپ هستند در گرو اعمالشان هستند . وقتی در کتاب گفته می شود هر نفسی در رهن اعمالش است اشاره به این موضوع دارد.


سخنان استاد و شاگرد در تاریخ 1375/03/24:

استاد سردار : موجود مورد نظر از اولین خلقت با ما بوده و تا به درجه ناس و انسان که رسید فرمان صادر شد که به این خلقت به دیده احترام رفتار بشود و از این مرحله دیگر برای آن مجهول نبوده به همین سبب راه خود را جهت احساس قدرت خویش از انسان جدا نموده و اینجاست که در کائنات تغییراتی حاصل شده و آن تغییرات همین طور ادامه دارد تا موجودی دوم (انسان) خلوص خود را نسبت به خالق بنمایاند . اما دریغ که در کمین ما همه چیز می گسترند تا از صراط مستقیم رو برتابیم و به بیراهه رویم و این قصه همان است که نقطه ای دارد که روی این نقطه ها حرکت ایجاد می شود و همیشه هم این حرکت به طور مستقیم نیست. و ما بعضی اوقات از کوتاهترین راه می خواهیم به مقصد برسیم اما به طول آن هر لحظه افزوده می شود . این است که تصفیه خانه به کندی پیش می رود . همه آنچه می بینیم با خود واقع می پنداریم و در حفظ آن اشتباه می کنیم و دیگر اینکه از قوّت خودمان به آرامی کم می کنیم و اگر خوب تفکر نمائید خواهید دید که اگر به مسائل مجهول از آن نوع که انسان را بی مقدار می نماید توجه کنیم در حرکت خود وقفه ایجاد می کنیم و باید در حول خود باشیم و یا محور خودمان ، و با محورهای بد تماس نداشته باشیم و در صدد یافتن و جلو رفتن در آنها (محورهای بد) به غرق شدن انسان بیشتر کمک می نمائیم.

در مسیر انسان همه جور دامها گسترده می‌شود چون در تقاطع راه همیشه خطر در کمین است بطوریکه در کتاب هم که مراجعه می کنیم در مسئله خلقت انسان ، آنجایی که همه به انسان سجده می کنند بغیر از یکی از فرماندهان (ابلیس) و خداوند طردش می کند و او از خداوند مهلت می خواهد و خداوند هم به او مهلت می دهد و آنجاست که ابلیس می گوید از این پس از بالا و پایین و چپ و راست و پشت و بین دو دستان و از همه جا کارهایی انجام می دهم تا انسان را منحرف کنم تا ثابت کنم که انسانهای وفاداری نیستند و اینجا اشاره به همان است که در مسیر ما ، دامها گسترده می شود و این مربوط به اختیار است اختیار مثل این است که دوتا کالا باشد و بتواند یکی را انتخاب کند یا دو راه باشد (مستقیم و غیرمستقیم) که باید یکی را انتخاب کند.

مسیر زندگی ما نقطه نقطه است که هر لحظه ، لحظه قبلی را از بین برده و باعث می شود که لحظه جدیدی خلق شود . روی این نقطه ها همیشه یک نقطه ای وجود دارد که آن نقطه باعث می شود یک مرتبه چیزی یا انحرافی بوجود آید.

پیچیده‌ترین، خطرناک‌ترین و گمراه کننده ترین و جنایت آمیز ترین مسائل همه از یک نقطه شروع می‌شود. یک مرتبه یکی سارق یا قاتل نمی شود. مثلاً مصرف مواد یا سیگار با یکبار کشیدن یا یک پُک شروع شده و در زمان استفاده به شما نمی‌گوید که به کجا ختم می شود و همین جوری ناگهانی یک اتفاق نمی افتد . خیلی ملایم و ظریف پله اول را که می روی پله دوم شروع می شود.

بزرگ‌ترین مسائل منفی و همین طور مسائل مثبت از یک نقطه بی اهمیت شروع می شود و همیشه این حرکت بصورت مستقیم نیست و همیشه بصورت انحرافی این کار انجام می گیرد . همیشه انسان می خواهد از کوتاهترین را ه به مقصد برسد مثلاً می‌خواهد از طریق سقوط آزاد مواد مخدر را ترک کند که زود تمام بشود و این باعث می‌شود که پس از گذشت 20 سال هنوز وسوسه دارد و حالش خراب است .

وقتی می خواهد سر مسیر انسان دام گسترده بشود و انسان منحرف بشود در آن موقع انسانها به سه گروه تقسیم می شوند:

1-یاران دست راست (اصحاب یمین)

2-یاران دست چپ (اصحاب یسار یا شمال)

3-سابقون (سبقت گرفتگان یا پیشی گرفتگان) که یا مثبت هستند و یا منفی که در اینجا روی صحبت ما با پیشی گیرندگان در قسمت مثبت است.

به این دلیل یاران گفته می‌شود که آنهایی که در خطوط مثبت و صراط مستقیم قرارمی گیرند همه با همدیگر یارند و به همدیگر کمک می کنند و همدیگر را درمیابند.

یاران دست چپ هم در کارهای ضدارزشی به کمک همدیگر هستند مثلاً در کنگره کسی که حالش خراب است تمام حال خرابها را دور خودش جمع می کند . روح چون سمبلی است که فرمان خداوند است و از خدا هست این سمبل نیروی پاکی و طهارت و زیبایی و خوبی و نیکی است. از آنطرف سمبل القائات منفی و پلیدی جن است. در رده یاران دست راست القائات مثبت جاری است و در رده یاران دست چپ یا شمال القائات منفی جاری است. یعنی کسانی که در رده کارهای ارزشی هستند در القائات مثبت قرار می‌گیرند. اما انسانهایی که دروغ می گویند ، غیبت و فساد می کنند یا مردم آزارند از یاران منفی هستند .

 به عبارتی انسان های ارزشی القائات و الهامات خود را از روح می گیرند و افراد ضد ارزشی القائات و الهامات را از جن می گیرند. در کتاب هم اکثر مسائل به صورت تمثیل گفته شده است. مسئله مهم که در کتاب به آن اشاره شده مسئله خمر است که در کتابها می خوانیم که در بهشت برین چهار نهر روان است یکی آب ، یکی عسل مصفّا ، یکی شیر و دیگری خمر که اصطلاحاً به خمر مشروبات الکلی هم می گویند گرچه معناهای دیگری هم دارد. ما چیزهایی که حس می کنیم طبیعت است و چیزهایی که حس نمی کنیم ماوراءِ طبیعت است. عرفا و بزرگان برای بیان مسئله خمر واژه و لغت مناسب نداشتند و به همین علت از  واژگانی مانند مِی و مستی و شراب استفاده می کردند . چون این موضوع برای دیگران قابل لمس نبوده و نمی شُد آن را بیان کرد. کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند باعث می‌شوند چشمه‌های خمر درونیشان از قبیل دوپامین ، سروتین ، اندروفین ، انکفالین و ... از کار بیفتد . وقتی از بیرون خمر را می گیرد یواش یواش چشمه های خمر درونی شان خشک می شود. کمبود خمر درونی را فقط معتادی می فهمد که موادش را قطع کرده. بنابراین وقتی انسان در جهت ارزشها حرکت کند یواش یواش از دردها و رنجها و مشکلات و مسائلش فارغ می شود. بنابراین افرادی که در یاران دست چپ قرار می گیرند که حرکت های ضد ارزشی انجام می دهند خمرهای آنها ذره ذره تعطیل می شوند و از زندگی برخوردار نیستند و گویی دائماً در رنج و عذاب و مشکلات هستند.

بزرگترین دشمن ما خودمان هستیم و همه کارها با دست خودمان انجام می گیرد . خودمان مردم آزاری می کنیم ، خودمان غیبت می کنیم ، خودمان برای خودمان شَر و دردسر درست می کنیم. ما در ابتدای جلسات خود این موضوع را مطرح می کنیم و از خداوند می خواهیم ما را در مقابل بزرگترین دشمن خودمان که جهل و نادانی خودمان هست حفظ کند . ما با جهل خود مشکلات و مسئولیت های زیادی برای خود ایجاد می کنیم.

سابقون یعنی سبقت گیرندگان . گروهی که پیشی گرفته اند . مثلاً یک نفر در جراحی قلب از همه پیشی می گیرد و خیلی ابداعات زیادی انجام می دهد یا مثل آلبرت انیشتین و یا نیوتن که در علم فیزیک بر دیگران سبقت گرفتند. برای سبقت گرفتن باید شخص یک مرتبه خود را از نقطه ای که قرار دارد بِکَنَد. این کَنده شدن همراه با قدرت و حرکت است و باعث شادی و نشاط می شود درست مثل دونده ای که یکباره استارت می زند و خود را از دیگران جدا می سازد و سبقت می گیرد . وقتی شخص از دیگران سبقت گرفت تبدیل به یک مدیر و مدبر می شود، به عبارتی در او توانایی بوجود می آید. مثل حضرت موسی و پیامبر که از اطرافیان خود سبقت گرفتند.

پس منظور از سبقت گرفتگان کسانی هستند که از گروه‌های دیگر در رشته‌های مختلف سبقت می گیرند . ما باید به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم تشخیص بدهیم که جزء یاران کدام گروه هستیم و آنها را بشناسیم. وقتی کارهای من ارزشی باشد یعنی از یاران دست راست هستم و در غیر این صورت از یاران دست چپ هستم . تشخیص این دو گروه کار ساده ای است . اگر تشخیص دادم که از یاران دست چپ هستم ، می توانم خود را اصلاح کنم اما باید بدانم این کار زمانبَر است و به آرامی صورت می گیرد. افرادی که در گروه یاران دست چپ هستند در گرو اعمالشان هستند . وقتی در کتاب گفته می شود هر نفسی در رهن اعمالش است اشاره به این موضوع دارد.

انسان‌ها هر کاری که انجام می‌دهند در رهن آن کار هستند مثلاً سند خانه ات را به بانک می دهی و پول می گیری ، خانه ات در رهن بانک است . آدمها هم در رهن کاری هستند که انجام داده اند . مثلاً شما حق کسی را خورده ای ، در رهن او هستی یا پشت سر کسی غیبت می کنی ، در رهن او هستی . هر کار ضد ارزشی که انجام می‌دهید در رهن آن هستی و باید آنها را تصفیه کنید ، موقعی گشایش در کارت ایجاد می شود که این چکهای برگشتی را پاس کنی . پس اصحاب سمت چپ همه در رهن هستند . باید تقاص کارها را پس بدهد تا حسابش صفر شود .

کسانی که در مقابل شخص بخوبی برخورد می کنند و به خوبی از او یاد می کنند و پشت سر آن هزار حرف دیگر می زنند ، اینها از گناهکاران و اصحاب شمال هستند . ما در زندگی روزمره می توانیم اینها را بشناسیم و اگر خودمان جزء آنها هستیم بیدار شویم و بدانیم که گناهکار هستیم و جزء یاران شمال هستیم و باید اصلاح شویم. ما هر چه می بینیم و می شنویم خیال می کنیم درست است و واقع می پنداریم و در حفظ آن هم اشتباه می کنیم و نگهش می‌داریم ، بعضی حرفها و گفته ها را نگه می داریم . وقتی چیز غلطی برمیداریم از قوت خودمان کم می کنیم مانند شخصی که به پیاده روی می رود اما به جای نان و آذوقه و توشه راه، کوله خود را پر از سنگ و کلوخ می کند. اگر مسائلی که گنگ و مجهول هستند و هیچ سر و ته و سَندیتی ندارند را قبول کنیم ،  از قوّت خود می کاهیم و در حرکت خود وقفه ایجاد می کنیم. ما در کنگره بارها و بارها گفته ایم که با عقابها بپرید تا شما را به بلندای کوهها ببرند، نه با مگس‌ها چون ما را به سطل زباله می‌برند. انسان ها از لحاظ هیبت و ظاهر شبیه هم هستند ولی تفکّرات و دل و قلب، با هم تفاوت دارد. اگر با بدان بنشینیم به غرق شدن انسان ها کمک کرده ایم.

در سکوت به خوبیها تفکر و تعقل نمودن نظر شما را به جهت دلخواه هدایت می کند . در سکوت و تفکر به مسائلی که تصورش را هم نمی توانید بنمائید می رسید.

اگر به منفی و بدی فکر کنیم به منفی و بدی می رسیم و بالعکس . به عبارتی همان شو شود است، که ما چه فرمانی را صادر کنیم. ما اگر دائماً در سکوت و تفکرات خودمان چیزی را مورد نظر قرار بدهیم و روی آن موضوع زوم کنیم و تفکر نماییم به آن موضوع خواهیم رسیدمثلاً اگر می خواهم در دانشگاه در رشته مورد علاقه ام قبول شوم اگر در سکوت همیشه به آن فکر کنم و روی آن برنامه ریزی کنم نهایتاً به آن خواهم رسید.

ما به جهت اطلاع قدری از نادیدنی های تصویری سخن گفتیم امیدواریم در راهنمایی خود به کار بندید و اما در مورد مسئله های خودتان که سفر می روید می توانید به آنچه در خود می اندیشید به بهترین سفرها بروید و بعضی مطالب را خود به عینه ببینید و در دیدن ها هم جنبه های مختلف را تجربه کنید.

بعضی اوقات می گویند دنیا گشتن بهتر از دنیا خوردن است. انسان اگر به سفرهای مختلف برود می تواند خیلی از مطالب را فرا بگیرد.

ما باید برویم مصمم و استوار باشید تا در هدف خود راه واقعی را بیابید.

شاگرد : من از شما سپاسگزارم ، تشکر می کنم که حقایق را برایم فرمودید.

استاد : من جزء بسیار بسیار کوچکی از هستی هستم و آنچه مقدر بود پیش آمد و آنچه آموختم که واقع هیچ است و همه از اوست و بطور کل انسان نیاز به راه و راهنما دارد ، تفاوت ندارد.

این قدر مطالب در جهان هستی وجود دارد که وقتی انسان می‌آموزد در مقابل جهان هستی باز هم هیچ است . اگر دانسته های خود را با مطالب کل هستی مقایسه کنیم متوجه می شویم ما هیچ نمی دانیم. اگر تمام فیلسوفان و عُلما و پروفسورهای عالم جمع شوند و دانسته های خود را در مورد انسان جمع کنند ، شاید یک هزارم از انسان را هم نشناخته باشیم . بطورکلی انسان ها نیاز به راه و راهنما دارند در هر مورد بدون راهنما امکان پذیر نیست. از بدو تولد همه چیز را از راهنما و اساتیدمان می آموزیم مثل راه رفتن ، حرف زدن و الی آخر.

انسانی که اندیشه های نیکوئی دارد نیستی را در نبودن پیکره نمی داند. نیستی خودش هستی است بگونه دیگری.

بطور کلی حواس پنج گانه و گیرنده های ما بُرد کوتاهی دارند و خیلی ضعیف هستند. ما با تکیه بر این حواس هرچه را حس کنیم، می گوئیم "هستی" و هرچه را حس و لمس نمی کنیم، می گوئیم "نیستی" . نیستی همان هستی است اما از نوع دیگر.

انسان‌هایی که در کارهای ارزشی و ضد ارزشی هستند هرکدام یاران همدیگر هستند و به کمک دیگران می شتابند چه در مسیر منفی و چه در مسیر مثبت. ما در کنگره ، یاران هم هستیم تا بتوانیم انسان های دیگر را کمک کنیم تا از تاریکی اعتیاد خارج شوند امیدوارم که بتوانیم در شرایطی قرار بگیریم که به یک آرامش و آسایش کامل برسیم. ما تمامی این مسائل ارزشی و ضد ارزشی را برای آسایش و آرامش می خواهیم. اگر انسان بخواهد در آرامش و آسایش زندگی کند باید یک سری قوانین زندگی را اجرا کند . نمیتوان قوانین را زیر پا گذاشت و در آرامش زندگی کرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:49 ب.ظ
Hi there to every single one, it's really a good for me to visit this site,
it includes useful Information.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:00 ب.ظ
Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post
is simply nice and i could assume you're an expert on this subject.
Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:04 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation however I find this topic to be
really one thing which I believe I'd by no means understand.
It kind of feels too complex and very extensive for me.

I'm looking ahead for your subsequent submit, I will
attempt to get the dangle of it!
پنجشنبه 31 فروردین 1396 07:25 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up. The
text in your article seem to be running off the screen in Opera.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured
I'd post to let you know. The design and style look great though!

Hope you get the problem solved soon. Kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مسافر محمد رضا
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :