تبلیغات
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری - فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیك {به قلم اقی علی خدامی}
 
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری
وبلژون مسافر حمید اکبری
 
 

"فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک"

"به قلم استاد علی خدامی"

در حسی که ما داریم ، رنج ، عشق و درد و به قول تمامی دوستان ، بر هر قدم سالم باید هزاران قدم بر داریم تا بدانیم که کدام سالم است . وقتی که بُعدمان عوض می شود ، آنچه به جد انجام داده ایم ، ارزشش را به ما نمایان می کند ، زیرا سالم صالح بودن معنای بالایی دارد...

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمان الرحیم

دستور جلسه این هفته : فرق عمل سالم با عمل بظاهر نیک

 یکی از موضوعات بسیار مهم در پروسه درمان اعتیاد بر اساس پروتکل DST کنگره 60 ، به تعادل رسیدن موضوع جهانبینی است که از اضلاع مثلث درمان اعتیاد می باشد. تعادل جهانبینی و سالم بودن جهانبینی ، زیربنای تعادل افکار، ذهنیات و درست فکر کردن ماست . می دانیم که تمامی اعمال و رفتار های ما حاصل تفکرات ماست. این که ما به چه موضوع یا موضوعاتی فکر می کنیم ، احساس ، برداشت و ادراک ما از جهان درون خودمان و جهان پیرامون به چه صورت است ، آن چیزی است که سر منشاء رفتار و عملکرد ماست.

جهل و نادانی ، زمانی که با بیماری اعتیاد و حکومت افیون بر شهر وجودی انسان ترکیب می شود ، نوع خاصی از نگرش و جهانبینی را به وجود می آورد که در کنگره 60 تحت عنوان جهانبینی افیونی از آن یاد می شود . جهانبینی افیونی ، یعنی جهانبینی که فرد از زاویه وابستگی شدید به مصرف مواد مخدر ، به خود ، زندگی و هستی می نگرد و این نگاه ، نگاهی است که از پشت عینک جهل ، نادانی ، اعتیاد ، خماری ، نشئگی ، طلبکاری و متوقع بودن ، کینه ، نفرت و دشمنی با خود و دیگران و ده ها حس منفی دیگر صورت می گیرد و مجموعه ای از تفکرات را در انسان ایجاد می کند که در نتیجه آن ، اعمال و رفتار های نادرست و نا سالم، بخش اعظم زندگی فرد را در بر میگیرد و به تبع آن ، زندگی تبدیل به جهنمی می شود که اکثر ما آن را درک کرده ایم.

در پروسه درمان اعتیاد و تعادل جهانبینی ، که ریشه تفکرات ما محسوب می شود ، بخش عمده این تفکرات نادرست و نا سالم از بین می رود و به دنبال آن ، عملکرد ما نیز به سمت سالم بودن پیش می رود ؛ البته سالم شدن اعمال ما و یا به عبارتی رسیدن به عمل سالم ، موضوعی است که به حرف و سخن نیست . خدا می داند که چه مسیر طولانی و چه مدت زمانی باید طی شود و چه تجربه هایی بایستی پشت سر گذاشته شود تا به عمل سالم برسیم . قدر مسلم برای رسیدن به این مهم ، فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن تزکیه و پالایش و صراط مستقیم است .

اگر مفهوم صراط مستقیم و تزکیه را فهمیدیم و به آن وارد شدیم ، باید منتظر اعمال سالم هم باشیم و درغیر این صورت ، مقوله ای به این نام در زندگی ما وجود نخواهد داشت. در کنگره 60 از صراط مستقیم زیاد سخن گفته میشود ، زیرا هر آنچه که به دنبال آن هستیم یعنی رسیدن به آسایش ، آرامش ، سعادت و خوشبختی ، فقط در صراط مستقیم است . صراط مستقیم راهی است که هم بسیار سخت و هم بسیار سهل و در عین حال نزدیکترین فاصله و کوتاهترین راه بین ما و خواسته ها و آرزوهایمان می باشد .البته نمی توانیم ادعا کنیم که صراط مستقیم همیشه یک خط راست و مستقیم است . شاید صراط مستقیم پر پیچ و خم ترین راه باشد ، اما آنچه مهم است این است که در هر حال ما را به سلامت و سعادت می رساند .

  در این میان بسیاری اوقات پیش می آید که عمل سالم با موضوعی که تحت عنوان عمل به ظاهر نیک از آن یاد می کنیم اشتباه گرفته می شود ، برای اینکه کمی با تفاوت این دو مقوله آشنا شویم ، موضوع را ابتدا با تعریف و سپس با مثال پیگیری می کنیم

در کنگره 60 به عملی سالم گفته می شود که نتیجه آن سالم است و در راستای سلامتی و امنیت خاطر ماست هر چند که ظاهر آن خوشایند نباشد و عمل به ظاهر نیک ، عمل یا رفتاری است که ظاهر آن خوشایند و درست جلوه میکند ، اما نتیجه آن مخرب است و از ما سلب امنیت و آرامش می کند .

در حرمت کنگره 60 مواردی قید شده است که تمام اعضای کنگره 60 ملزم به رعایت آن ها می باشند . مثل دریافت و پرداخت هرگونه وجه و رابطه مالی بدون هماهنگی ، هر گونه ارتباط بیرون از کنگره برقرار نمودن ، الفاظ ناشایست استفاده کردن و موارد دیگر .

 

ارتباط تنگاتنگی بین رعایت حرمت کنگره 60 و مقوله عمل سالم وجود دارد . اجرا و رعایت حرمت کنگره سخت منوط به عمل سالم است و اگر سازوکار عمل سالم را بلد نباشیم ، شاید از اجرای حرمت کنگره 60 ، آنطور که باید برنیاییم . برای مثال ممکن است در شرایط خاصی ، دوست کنگره ای یا هم لژیونی ما نیازمند پول باشد و دوست و یا دوستانش در کنگره بتوانند به او کمک کنند . اگر این شخص پس از دریافت پول نتواند بدهی خود را پرداخت کند و به خاطر همین مسئله از آمدن به کنگره و روبرو شدن با افردای که به او پول قرض داده اند ، خودداری کند ، چه می شود ؟ در اینجا می بینیم که یک نفر به خاطر این ارتباط مالی که بدون هماهنگی مسئولین نمایندگی صورت گرفته است ،شرایط آمدن به کنگره و ادامه درمان و سلامتی اش را ممکن است از دست بدهد .

یک روی این واقعه این است که انجام این عمل ، فی نفسه درست جلوه می کند ، زیرا کسی نیازمند کمک بوده  و کسی که می توانسته کمک کند ، به او کمک کرده است ؛

 روی دوم آن این است که ، فردی که از او تقاضای وجه شده است به خاطر رعایت حرمت کنگره و اجرای عمل سالم جواب منفی بدهد و بگوید نه  . گفتن نه و سرباز زدن از انجام این عمل ممکن است در ظاهر شکل خوبی نداشته باشد ، اما نتیجه آن سالم است و به تخریب و جداشدن کسی از کنگره ، منتهی نمی شود .

در این مثال دو موضوع عمل به ظاهر نیک و عمل سالم در کنار یکدیگر قرار می گیرند و می توانیم به مفهوم واقعی عمل سالم نزدیک شویم .

  تفاوت عمل سالم با عمل به ظاهر نیک، فقط به مسائل مالی و یا حرمت کنگره 60 مربوط نمی شود بلکه می تواند در تمام بخشهای زندگی ما و ارتباط ما با دیگران روی دهد. رسیدن به عمل سالم و قرار دادن آن به عنوان دستورالعمل در زندگی ، دارای فرمول خاصی نیست.تنها فرمول آن بودن در صراط مستقیم است و آموزشهایی که می بینیم و عمل می کنیم و تجربه هایی که به دست می آوریم.

به قول یکی از اساتید کنگره60 که می گوید :

  در حسی که ما داریم ، رنج ، عشق و درد و به قول تمامی دوستان ، بر هر قدم سالم باید هزاران قدم بر داریم تا بدانیم که کدام سالم است . وقتی که بُعدمان عوض می شود ، آنچه به جد انجام داده ایم ، ارزشش را به ما نمایان می کند ، زیرا سالم صالح بودن معنای بالایی دارد.

این پیام تا حدی ما را متوجه اهمیت و عظمت و حساسیت مقوله عمل سالم می نماید . البته اینجانب در حد و اندازه ای نیستم  که مفهوم این پیام را به طور کامل بدانم و بخواهم آنرا توضیح دهم و یا به شما انتقال دهم ، امیدوارم هر کدام از ما در حد بضاعتمان مفهوم آنرا درک کنیم  .

برای بیان بیشتر اهمیت موضوع عمل سالم باید بگوییم که عمل سالم یکی از اضلاع مثلث کنگره 60 و لوگو یا آرم کنگره 60 می باشد  و در کنار عدالت و معرفت قرار گرفته است . ترتیب این عناوین به این صورت است که حرکت ما با کسب معرفت و دانش آغاز می شود و سپس به عمل سالم می رسیم و نتیجه اجرای عمل سالم، موضوع بسیار مهم عدالت می باشد .

مسئله دیگر این است که عمل سالم همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم نتیجه تفکر سالم است و به عبارتی در یک چرخه قرار دارد ، مسلماً تا زمانی که این چرخه کامل نشود نمی توانیم معنا و مفهوم آنرا در ک کنیم و به آن نزدیک شویم.

در پایان وادی دهم ، این چرخه بدین صورت بیان میشود:  تفکر سالم       ایمان سالم           عمل سالم      حس سالم        عقل سالم       عشق سالم و باز تکرار .

تفکر سالم باعث می شود که ما انرژی و نیروی ذهنی خودمان را روی موضوعات سالم و مثبت متمرکز کنیم و از پرداختن و فکر کردن به موضوعات منفی و ناسالم اجتناب کنیم . نتیجه ، این می شود که بخش عظیمی از انرژی ما با فکر کردن به مسایل منفی به هدر نرود و افکار منفی ما را در چنبره خود اسیر نکنند . در اینجاست که حرکت نیروها و انرژی ها از قسمت های پایین به طرف بالا و سر هدایت می شود و نیروی تفکر ما بسیار قوی و موثر می شود .

در امتداد تفکر سالم ، آرام آرام بارقه های امید و ایمان سالم در ما پدیدار می شود و درک می کنیم که هر حرکت ما به کجا و چه نتیجه ای ختم می شود . در امنیت و آرامش قرار می گیریم و نیروی ایمان ، اطمینان و اعتماد به نفس خاصی به ما می دهد

سپس ، جزئیات حرکت ها و رفتارهایمان را در نظر می گیریم و قبل از هر انجامی ، با تفکر خود می توانیم تا حدی نتیجه انجام را مرور کنیم . اشتباهات به حداقل می رسد و عمل سالم خود را به نمایش می گذارد .

در چنین فضایی ، حس ما به عنوان یک گیرنده و نیرویی که منبع دریافت می باشد ، در بهترین حالات خود خواهد بود . در اینجا ، حس ما پیام ها و اطلاعات سالمی را به قوه تفکر و تعقل ما می رساند و عقل اطلاعات درست و سالمی را دریافت می کند .

با دریافت اطلاعات درست و صحیح از طریق نیروی حس توسط عقل ، نیروی تعقل با سلامت کامل فرمانروایی می کند و می توانیم ادعا کنیم که دیگر قوه تعقل ما اشتباه نمی کند ، زیرا اگر اطلاعات نادرست به عقل برسد ، عقل فرمان اشتباه صادر می کند .

و در مرحله بعدی ، عشق سالم به وجود می آید . آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهیست . در این توالی ، کسب معرفت ، ما را به وادی محبت می رساند و به آرامی ناب ترین عنصر هستی را درک می کنیم .

زمانی که در این چرخه قرار بگیریم ، بسیاری از اعمال ما خود آگاه و نا خود آگاه سالم خواهد بود و این جز در صراط مستقیم در هیچ راه دیگری وجود ندارد و اتفاق نخواهد افتاد . ممکن است برای بسیاری از ما ، گفتن (نه) یا (آری) در رویارویی با موضوع عمل سالم و عمل به ظاهر نیک ، کمی سخت باشد ، اما باید بدانیم این مسئله بستگی کامل به سطح انرژی و عملکرد ما دارد ، زمانی که مسیر و عملکرد ما درست باشد و در چرخه ای که بیان شد قدم برداریم ، توان و انرژی ما در سطحی خواهد بود که به راحتی از موانعی همچون تعارف و رودربایستی و خجالت کشیدن عبور خواهیم کرد و قوه تشخیص و تعقل ما در بهترین و قوی ترین حالت خود خواهد بود و توانایی گفتن( نه) و یا(آری) را در مواقع لازم خواهیم داشت.

 

با احترام

 مسافر- علی خدامی 

جمعیت احیای انسانی کنگره

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 5 مرداد 1398 04:28 ق.ظ
Otherwise, synthetic surgical procedures arranges appraised to cut off the muscles that contain the male organ secured
towards pubic bone tissue. This specific act make happen the drop male organ to be able to fall deeper excluding isn't going to in reality stretch
your entire male organ. If the male member becomes let down, this might stare larger, however it will also
ended up being less string all through lovemaking.

Alternatively, synthetic surgical procedure produces looked at in order to
stop the soft tissue with the intention of contain the penis attached to the pubic bone tissue.
This surgical treatment sources the dropping penis in the direction of collapse deeper excluding isn't going to in actuality get longer your entire manhood.

If the manhood is located let fall, the item may well aspect larger,
but it really may also existed less club for the period of lovemaking.

Manhood range is usually a receptive hand out for many staffs.
Surgery, pills, traction ruse moreover boosters are the whole senses employed to increase
the size of the male member, yet these means are generally merely functional in place of men who have grasped a manhood damage or even a checkup condition with the
purpose of have emotional impact the affair in the male organ. A works limb
owns essential work plus composite anatomy, meaning to rise subsists trying then risky.

Manhood embeds are utilized all the rage work-in with erection problems, other than they cannot become the male member
larger. Instil doctors am there constraint through the
period of the male member. Cosmetic surgeon inclose aimed just before stretch the quantities cavernosa to place a bigger plant, although they have got not necessarily had time to regenerate urethra
next spongiosum.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:08 ق.ظ
I am curious to find out what blog system you're utilizing?
I'm experiencing some small security issues with my latest blog and I'd like
to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?
شنبه 12 فروردین 1396 02:19 ب.ظ
No matter if some one searches for his essential thing, thus he/she desires to be available
that in detail, therefore that thing is maintained over here.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 04:15 ب.ظ
bookmarked!!, I love your site!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مسافر محمد رضا
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :