تبلیغات
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری - خلاصه سی دی پایان مهندس دژاكام
 
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری
وبلژون مسافر حمید اکبری
 
 
شنبه 19 فروردین 1396 :: نویسنده : مسافر رضا
"سی دی پایان"
"خلاصه سی دی پایان مهندس حسین دژاکام"

ابتدای امر اصلاً فکر نمی کنید که جابجا شده اید،درتمامی لحظات می دانید که زنده هستید مگر رفتگان را مشاهده کنید که در قید حیات نبوده اند وبعد زندگی آغاز می شود.!خیال می کنید زنده اید مگر اینکه کسانی که فوت کرده اند را ببینید مثل پدربزرگ یا ...

"به نام قدرت مطلق"

 حقیقت آن چیزی است که درگذشته وجود داشته ،درزمان حال هم وجود دارد و در آینده هم وجود خواهد داشت .و گفتیم در ادامه حقیقت نقاب از رخ برمی‌گیرد.پس برای روشن شدن حقیقت،زمان از پارامترهای بسیار مهم است.

انسان ها به دو گروه تقسیم می شوند: یک گروه معتقدند که انسان فقط همین است و به دنیا می‌آید ومی‌میردو پایان است،که اینهابیشتربه ماده تکیه‌دارند. و گروه دیگرمعتقدند که نه! این‌طور نیست و مرگ پایان زندگی نیست،بلکه یک  سفراست یا تعویض یک مرحله .

اصولاً بشر در مورد خودش چیزی نمی‌داند. ما ازنظر شعور و آگاهی در مقابل این کائنات و کهکشان‌ها و هستی هیچ هستیم هم  در صور آشکار و هم درصورپنهان.

درصورآشکارکه مشخص است،ما انواع واقسام بیماری ها را داریم که لاعلاج اند.اکثر بیماری های ما مانند همان مثال استخوان لای زخم است .

گفتیم حقیقت درگذشته ،حال وآینده وجود دارد وهست.چرا کتاب مولانا دربین فارسی زبانان ارزشمنداست؟چون حقایقی که 800سال پیش گقته؛حالاهم هست،کتاب حافظ هم همین طور؛ بیشترین چاپ کتاب دردنیامربوط به سه کتاب است .قرآن،انجیل وتورات ؛قرآن در1400سال پیش نازل شده است،چندمیلیاردنسخه ازاین کتاب تاامروزچاپ شده است؟!الان نه رسول خداهستندو نه دیگران! .چگونه یک کتاب 1400سال دوام آورده است؟شام وناهارهم به کسی نداده که ازکتابش تعریف کنند.انجیل مسیح مربوط به 2000 سال پیش است!ازاین نسخه چندین میلیارد چاپ شده است؟!تورات متعلّق به 3000 سال پیش است و چندمیلیاردچاپ شده است.آیامی شوداین کتابهاباد هواباشد؟یاباطل باشد؟چرااینهاماندگارشدند؟مانمی توانیم روی اینها خط باطل بکشیم چون حقیقت هستند.شایدازاین کتابها سوء استفاده شود اما مقصّرمتون کتابها نیستند.

می خواهم این را بگویم ،که این کتابهای عظیم می خواهند این را بگویند که انسان فانی نیست!وبامرگ تمام نمی شود!مرگ پایان هرانسان نیست!وعلاوه براینها درتمام کتب ادیان دیگرهم قید شده است. مانند زرتشت،میترا،بودا،هندوهاو....همه معتقدند که مرگ پایان زندگی نیست. چندسالی است که یک عدّه پیدا شدند که ماتریالیست و... هستند.پس حتماً یک چیزی پشت این قضیه هست که همهء اینها ازیک موضوع حکایت می کنند.ما چرا داریم این کار را انجام می دهیم؟مابرای خروج از تاریکی باید جهان بینی ودیدگاهی داشته باشیم که به حقیقت نزدیک باشد.

اگراین دیدگاه به حقیقت نزدیک باشد،می توانیم ازهرظلمتی عبورکنیم .مثل اعتیاد،چون درمثلث درمان اعتیاد ماجسم ،روان وجهان بینی را داریم،که جهان بینی یعنی نگرش و دیدگاه ، یعنی تغییرنگاه،یعنی عمل کردن روی فلسفهءمعنوی . روی دیدگاه های مضرّی بایدکارکردتا تقویت اندیشه داشته باشیم .

انسان از چیزی که نمی شناسد همیشه می ترسد .مانندوقتی واردیک غار می شوید چون نمی دانید آنجا چه خبراست،می ترسید،مرگ هم عین همین است.گاهی بیشتر وگاهی کمتربا صحبت هایی که راجع به این موضوع ویازندگی های موازی انجام گرفته ،می دانید که جهان مادّی ما با همهء سختی هایش، کشش زیادی برای ادامهء حیات دارد.

اموال مثل یک بندی می مانند به پای انسانها. نه اینکه همیشه گفته ایم که گدا و مفلس بمانیم .بایستی به قول سردار: باغرور وسربلندی زندگی کنیم وبدون هیچ ظلمی، ویا از راه کج به زندگی مادی ادامه دهیم، ویا چیزی با ارزش را فدای چیزی نکنیم که در هر دو جهان ویا جهانها اصل موضوع است ؛ یعنی عشق و محبّت و دوست داشتن ها. یک سری تفکّر در قدیم بودکه؛ مال دنیا چرک دست است و....و جسم خاکی اصلاً ارزشی ندارد واین قدر ادامه پیداکرد که در بعضی از مکتب ها جسم را مقابل روان قرار دادند.یا دنیا را مقابل آخرت قرار دادند، مثل در تقابل قرار دادن علم با ثروت. همان موضوع انشای بچّگی !الان مامی دانیم که علم و ثروت مکمّل یکدیگرند. یا تقابل جسم و روان که می گویند هر چقدر جسم را بیشتر شکنجه بدهیم، روح وروان ما رستگارتر می شود. در همهءمکاتب بود. در مکتب خودمان ملامتیان بودند که با سختی زیاد می خواستند روان خود را بسازند مثل رهبانیّت در مکتب مسیحیّت که روی میخ می خوابیدند و خود را شلاق می زدند یا مرتاض ها در تبّـت و هند و.... که از نظر من این یک انحراف است. دنیا مکمّل آخرت است ما نباید یکی را فدای دیگری کنیم ، هیچ کس نگفته که ماباید گدا و مفلس بمانیم . شما حضرت سلیمان را ببینید، صاحب تمام گنج های دنیا بود.

اما داشتن و زندگی کردن یک شرط دارد؛ نباید از راه کج و تقلّب باشد، باید از راه درست به زندگی ادامه دهیم . اگر شما داشته باشید(ثروت) می توانید به دیگران هم کمک کنید . وکاری نکنیم که عشق و محبّت را فدای چیزی کنیم که در این جهان و جهان های دیگر اصلاً ارزشی ندارد . ما نمی توانیم عشق را فدای مال کنیم .انسانها دوست دارند و دوست دارند که کسی آنها را دوست داشته باشد

 مرگ چگونه اتّفاق می افتد؟ گویی دستگاه را به آرامی از نیروگاه جدا می‌کنیم !

 جایی می روی که یک لحظه قبل از آن خبر نداشتی و خود را درفضا ومکان دیگری حس می کنی . اما به محض ورود کسانی را می بینید که به نظر ناآشناباشدو گویی به استقبال شما می آیند. البّته همهءاینها به صورتی که شما تصوّر کرده اید نیست .ابتدای امر اصلاً فکر نمی کنید که جابجا شده اید،درتمامی لحظات می دانید که زنده هستید مگر رفتگان را مشاهده کنید که در قید حیات نبوده اند وبعد زندگی آغاز می شود.!خیال می کنید زنده اید مگر اینکه کسانی که فوت کرده اند را ببینید مثل پدربزرگ یا ... وهمان گونه که بایدباشد،می شود.

ماجرای مرگ پایان زندگی و حیات نیست .به همین خاطر می گوئیم اعتیاد با مرگ تمام نمی شودو ادامه خواهد داشت .بلافاصله زندگی به گونه ای دیگرآغاز می شود.

 این مطالب را گفتم که به این جهان بینی برسیم که " فوری خط بطلان روی بعضی از مسائل نکشیم "حداقل کمی تفکّر کنیم . چون برای همهء ما مهم است که آیا مرگ پایان است یا آغاز؟! ودر تمام سطوح زندگی ما نقش بسیار موثّری دارد. این همان تغییر فلسفهء معنوی یک فرد مصرف کننده است . نه تنها مصرف کننده بلکه هر انسانی. و این تغییر گاهی اوقات می تواند بسیار مخرّب باشد. گاهی اوقات می تواند درست باشد و گاهی می تواند شستشوی مغزی باشد . تغییر اندیشه مهم است اما باید معلّمینی داشته باشیم که ما را آموزش بدهند که چگونه است؟ اگر معلّم می داشتیم که 12 میلیون پروندهءقضایی نداشتیم. باید آموزش لازم را ببینیم . فقط دنبال یک سری آداب و رسومات خاص نگردیم، چون در پشت پرده بازی های پنهانی وجود دارد .اینها مطالبی بود که در مورد مرگ گفتم . پایان زندگی مرگ نیست ، پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست وما هرچه را اینجا کاشته ایم،آنجا درو می‌کنیم . اینجا هم هر کار بکنیم  ادامهء زندگی ماست، امیدوارم از این مطالب درس بگیرید و در زندگی کاربردی نمایید . نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 6 مرداد 1396 11:35 ب.ظ
Hey there! I've been reading your blog for a long time now and finally got the courage to
go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!
Just wanted to tell you keep up the excellent work!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 08:18 ب.ظ
I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be exactly what I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content for you?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on a
lot of the subjects you write about here. Again, awesome website!
شنبه 19 فروردین 1396 01:39 ب.ظ
دوست گلم وب جالبی داری ممنون میشم سری به ما هم بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم مرررسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مسافر محمد رضا
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :